BoatkitSHOP er officiel dansk forhandler for R&G Faserverbundwerkstoffe

Vi er glade og stolte af at kunne præsentere vores nye miljøvenlige og grønne epoxy, som kommer fra GreenPoxy. Vi har i første omgang valgt at introducere to forskellige epoxyer. En almindelig allround lamineringsepoxy, der kan sammenlignet med vores normale bådebygningsepoxy, og en glasklar støbeepoxy, der blandt andet kan bruges til støbning af meget tykke lag.

Begge epoxyer indeholder mellem 40 og 46 % plantebaseret epoxy. Det er en ret spændende fremstillingsproces, som vi helt sikkert kommer til at se mere til i fremtiden. Herunder kan du se mere omkring fremstillingsprocessen for GreenPoxys biobaserede epoxyer.

Desværre kommer grøn epoxy med en pris. Ca +50% for at være mere nøjagtig. Det ville selvfølgelig være dejligt hvis vi alle kunne vælge grønnere alternativer uden det koster ekstra, men sådan er det desværre ikke. Vi håber alligevel I vil tage godt i mod vores nye epoxyer. Vi glæder os i hvert tilfælde over at kunne præsentere dem.

SR GreenPoxy 56 med hærder

SR GreenCast 160 med hærder

GreenPoxy kort fortalt

offer

GreenPoxy fra Sicomin er den seneste innovation inden for biobaseret kemi.

Seneste teknologi
Næste generation af biobaseret epoxysystem, der leverer klarhed, farve og ydeevne.

Mindre miljøpåvirkning
Kombinerer høj effektivitet med brugen af vedvarende råvarer, faldende kuldioxidemissioner.

Plante- og vegetabilsk oprindelse
Genvinding af organisk affald, attraktivt alternativ til petrokemisk-baseret epichlorhydrin.

Teknikken bag grøn fremstilling af epoxy

På grund af deres sejhed, vedhæftning, varmebestandighed og kemisk resistens bruges epoxyharpikser i en lang række industrielle applikationer, herunder kompositprocesser såsom støbning, laminering, limning og infusion. Her vises resultaterne af miljøpåvirkningerne forbundet med produktionen af en flydende epoxyharpiks, som er en blanding af bisphenol og epichlorhydrin. Disse bruges til infusion eller laminering af komponenter.

Sammenligning mellem de to forskellige kemikaliebehandlingveje

Fremstilling af grøn epoxy ved hjælp af plantebaserede carbonforbindelser.
Fremstilling af konventionel epoxy ved hjælp af råoliebaserede carbonforbindelser.

Miljøpåvirkning

For at forbedre miljøkommunikationen omkring biobaserede produkter er Life Cycle Assessment et stærkt værktøj til at kvantificere miljøpåvirkningen forbundet med produktets livscyklus. Undersøgelsen udføres primært for at indhente data om miljøpåvirkninger defineret i produktklassificeringsgruppen (PCR): UN CPC 341 – Basic Organic Chemicals.

Mainenvironment impacts
De væsentligste miljøpåvirkninger. Sammenligning mellem GreenPoxy og almindelig epoxy.

Sammenligningen af biobaseret og petroleumsbaseret epoxyproduktion, viser, at i næsten alle anvendte påvirkningskategorier er den biobaserede fremstilling mere miljøvenlig sammenlignet med fremstilling baseret på råolie. Hovedårsagen er påvirkningen fra fremstilling, raffinering og olieudvinding.

GreenPoxy producere kemikalier på en mere miljøvenlig måde. Ved at bruge vedvarende råmaterialer, eliminere en del af drivhusgasemissionerne og væsentligt reducere energiforbruget, praktiserer GreenPoxy grønnere kemi, der er bæredygtig.

Fremstilling

Forskellen mellem første-, anden- og tredjegenerations biobaserede produkter.

GreenPoxy fremstilles ud fra 3. generations bio-baseret glycerol (oleokemisk affald). GreenPoxy er fokuseret på at bruge de mest rigelige biobaserede råmaterialer, der findes, men er også bevidste om behovet for at være så bæredygtige som muligt.

GreenPoxy route
Kemisk rute for fremstilling af GreenPoxy.

Hydrochlorering af glycerin udføres ved at reagere glycerin med saltsyre. Chlorhydrering af allylchlorid udføres ved at omsætte allylchlorid med hypochlorsyrling. Det rektificerede allylchlorid eller glycerin, vand og chlor reagerer ved næsten omgivelsestemperatur for at give dichlorhydriner med relativt høje udbytter. Hydrolysen af dichlorhydriner til epichlorhydrin, under anvendelse af kalkmælk som forsæbningsmiddel, udføres i et destillationstårn, hvor epichlorhydrin strippes af damp, der indføres i bunden af tårnet. Spildevand fjernes fra bunden af stripperen, mens en organisk fase, bestående af rå epichlorhydrin, separeres oven over. Det rå epichlorhydrin rektificeres i et fraktioneringssøjlesystem. I rensningssystemet adskilles epichlorhydrin med høj renhed fra vand og højkogende urenheder.

Conventional route
Kemisk rute for fremstilling af almindelig epoxy.

Propylen kommer fra olieekstrakt og raffinaderiindustrien. Allylchlorid opnås ved direkte chlorering af propylen med chlor i gasfase ved ret høje temperaturer. Strømmen, der forlader reaktoren, føres til et depropaniseringstårn, som adskiller overhead hydrogenchlorid og propylen fra rå allylchlorid. Sidstnævnte rektificeres i to kolonne fraktioneringssystem. Efter vask komprimeres det resulterende våde propylen, kondenseres, tørres og recirkuleres til reaktionen.

Categories: BoatkitSHOPEpoxy