BoatkitSHOP er officiel dansk forhandler for R&G Faserverbundwerkstoffe


epoxy resin og hærder

Den primære faktor for at vælge den rigtige epoxy resin og hærder er arbejdstiden. Vores epoxysystemer har arbejdstider fra 15 minutter til 210 minutter (3,5 timer). Udover arbejdstiden spiller også arbejdstemperaturen en rolle. Hvis man ikke har mulighed for, at holde en temperatur på 20 °C, kan epoxy med lange arbejdstider ikke anvendes, da de ikke vil kunne hærde op.

Alle arbejdstider for vores epoxysystemer er angivet ved 20 °C. Det betyder eksempelvis at hvis arbejdstiden er 40 minutter ved 20 °C vil den være 80 minutter ved 10 °C og 20 minutter ved 30 °C.

Man kan anvende vores epoxysystemer ned til 5 °C. Oversigten herunder viser et overblik over hvilke epoxyer, der vil kunne anvendes ved hvilke temperaturer.

Temperatur fra 5 °C til 15 °C

Bådbygningsepoxy (15 min), Bådbygningsepoxy (40 min), Epoxy Resin L med Hærder S, Hærder L

Temperatur fra 15 °C

Bådbygningsepoxy (60 min), Bådbygningsepoxy (90 min), Bådebygningsepoxy (30 min) med GL certifikat, Bådebygningsepoxy (210 min) med GL certifikat, Epoxy Resin L med Hærder CL, Hærder GL 1, Hærder GL 2

Lige en kort opsummering angående vores epoxy resin med de to hærdere GL 1 og GL 2. Disse kan kombineres sammen med Epoxy Resin L, således at arbejdstiden kan justeres valgfrit mellem 30 og 210 minutter. Tjek detaljerne på produkternes sider: Hærder GL 1, Hærder GL 2.

Har du brug for yderligere detaljer omkring de forskellige egenskaber for vores epoxysystemer, se venligst separat side hvor egenskaberne er listet. Du kan finde siden her…

Afvejning af epoxy resin og hærder

Vi anbefaler altid at bruge en vægt til afvejning af epoxy resin og hærder. Og ja vi ved godt and andre bruger pumper, men desværre er denne afvejningsform ikke præcis nok, hvis du vil lave et vellykket og kvalitetsfuldt stykke arbejde. Når nu man bruger penge på materialer og tid på arbejdet, synes vi det ville være ærgerligt, hvis man må kassere det på grund af forkert blandingsforhold for epoxyen.

I tabellen herunder kan du se blandingsforholdene for vores epoxysystemer. Forholdene er efter vægt. Hvis du køber vores sæt der indeholder både epoxy resin og hærder er mængderne tilpasset. Hvis du køber epoxy resin og hærder hver for sig kan du se hvilke mængder du skal bruge af de forskellige hærdere.

Blandingsforhold5 kg Epoxy Resin L10 kg Epoxy Resin L25 kg Epoxy Resin L
Hærder S100:402,0 kg4,0 kg10 kg
Hærder L100:402,0 kg4,0 kg10 kg
Hærder CL100:301,5 kg3,0 kg7,5 kg
Hærder LT100:251,25 kg2,5 kg6,25 kg
Hærder GL 1100:301,5 kg3,0 kg7,5 kg
Hærder GL 2100:301,5 kg3,0 kg7,5 kg

De vigtigste betingelser for vellykket anvendelse af epoxy

Herunder er listet nogle af de vigtigste betingelser for at dit arbejde med epoxy bliver vellykket.

Åbning af de originale beholdere

Når beholdere åbnes, skal luftfugtigheden være så lav som muligt (≤ 65 % er ideelt). Især hærder har en tendens til at reagere med atmosfærisk fugt og kan tabe kvalitet, jo længere eller oftere kontakten finder sted. Jo oftere en beholder åbnes, jo oftere kommer den i kontakt med atmosfærisk luft og fugt. Når komponenterne blandes, skal man også passe på ikke at forurene epoxy resinen og hærderen med kontamineret værktøj (pensler, rørepinde, etc.).

Forarbejdning

Under forarbejdningen bør temperaturen på epoxy resin og hærder, samt den omgivende temperatur ideelt set være omkring 20 °C. Lavere eller højere temperaturer kan gøre forarbejdningen vanskeligere eller umulig. Dette afhænger dog blandt andet også af det anvendte epoxy. Nogle epoxyer kan anvendes fra 5 °C. Andre kræver behandlingstemperaturer langt over 25 °C.

Luftfugtigheden skal også være så lav som muligt under forarbejdningen (≤ 65% er ideelt) og den omgivende luft må ikke være forurenet med fremmedstoffer Især olietåge fra kompressorer eller opløsningsmiddeldampe kan have en negativ effekt på hærdningen og dermed påvirke kvaliteten af ​​forarbejdningen. Luft forurenet med fremmedmaterialer kan også have en slipeffekt og påvirke bindingen mellem to lag epoxy eller laminat.

Blanding af epoxy resin og hærder

Epoxy resin og hærder skal doseres så præcist som muligt (+/-2 dele), helst efter vægt, kun undtagelsesvis efter volumen. Mængderne bør ikke være for små på grund af de tilsvarende tolerancer (jo mindre mængde resin/hærder, der bruges, jo mindre er tolerance). Mængder på over 50 g resin + tilsvarende mængde hærder er ideelle, afvejet med en passende digital vægt og blandet i en passende blandebeholder.

Komponenterne skal blandes så grundigt som muligt. Også her er det fordelagtigt ikke at bruge for lille en batch, ellers vil der i praksis være overskydende resin eller hærder på blandebeholderens vægge. Praksis viser, at problemer relateret til blandingsforhold øges, jo mindre den blandede mængde er.

Vigtigt: Tilsætning af mere hærder end specificeret resulterer ikke i hurtigere hærdning, men kun dårligere egenskaber. Ligeledes kan arbejdstiden ikke forlænges ved at tilsætte mindre hærder. Hvis der er store afvigelser, vil hærdning i værste fald ikke finde sted og laminatet kan vise sig ikke at være anvendeligt!

Arbejdsstid (pot life)

Der er forskellige metoder til at bestemme arbejdstiden. En gel-timer bruges almindeligvis til at bestemme brugstiden og geltiden.

Hos BoatkitSHOP måler vi tiden for en 10 °C temperaturstigning på en 100g resin-/hærderblanding, startende fra 20 °C og til 30 °C. Der anvendes en blandekop med høj form.

Arbejdstidsspecifikationerne er at betragte som vejledende værdier, da forskellige faktorer kan føre til afvigelser.

Hærdning

Under hærdning bør forholdene være ideelle, indtil epoxyen er helt hærdet. Især når der arbejdes med epoxy, der skal hærde ved stuetemperatur, må temperatur og luftfugtighed ikke svinge over længere tid. Konsistente forhold indtil fuldstændig hærdning er meget vigtigt for, at opnå den højest mulige kvalitet.

Yderligere instruktioner

Blandingen af epoxy ​​resin og hærder skal udføres meget omhyggeligt. Omrøringstiden skal være mindst 60 sekunder. Brug en trærørepind med skarpe kanter til at blande med. Vær meget opmærksom på kanten og bunden af ​​blandekoppen. Gentagen skrabning med en trærørepind forhindrer ujævn blanding.

Den optimale behandlingstemperatur er omkring 20 °C. En temperaturstigning på 10 °C halverer brugstiden. Større mængder bør ikke blandes ved højere temperaturer, især med meget reaktive systemer (brugstid mindre end 40 minutter). Da varmeafgivelsen fra blandebeholderen er lav, opvarmes beholderens indhold meget hurtigt af reaktionsvarmen. Her kan der forekomme temperaturer på over 200 °C, hvorved epoxyen kan koge væk med kraftig røgudvikling og brandfare til følge.

Luftfugtigheden under forarbejdningen skal være 65 % rel. Overskrid ikke fugtigheden. Våde fyldstoffer kan også have en negativ effekt på hærdningen. Fugt accelererer hærdningen af epoxy.

Egenskaberne af epoxy kan forbedres med forskellige tilsætningsstoffer. Pigmenter bruges til farvning, fyldstoffer for at øge støbematerialets mekaniske styrke. Vi anbefaler at bruge færdige farvepastaer (epoxyfarvepastaer), som nemt og uden at klumpe kan blandes i. Fyldstoffer er for eksempel mikrofibre, tixotrope midler, bomuld og mikroballoner.

Ved blanding af komponenterne anbefaler vi en bestemt rækkefølge:

  • Bland først epoxy resin og hærder
  • Tilsæt nu eventuelt farvepasta eller transparent farve
  • Tilsæt nu eventuel fyldstof til den rette konsistens er opnået

Blandingsforholdet for epoxy resin og hærder ændres ikke ved tilsætning af farve og fyldstof.